Czytasz
Jak dokonać zwrotu wejściówki?

Jak dokonać zwrotu wejściówki?

17 lutego 2020
 1. Zaloguj się do panelu Droplabs i przejdź do Panelu sprzedaży.
 2. W menu górnym wybierz zakładkę Sprzedane, a następnie Obsługa klienta.
 3. Wejściówkę można wyszukać po adresie e-mail, numerze wejściówki czy zamówienia, nazwisku klienta, identyfikatorze pośrednika płatności, odpowiedzi na pytanie czy numerze telefonu komórkowego.
 4. Wybierz zamówienie, które ma być zwrócone, i kliknij w przycisk w kształcie oka, aby zobaczyć szczegóły.
 5. Po wejściu w szczegóły zamówienia zostaną wyświetlone wszystkie elementy pozwalające na zarządzanie usługą: zmiany terminów, zalogowanie wykorzystania etc.
 6. Przy odpowiednim bilecie naciśnij przycisk Zleć zwrot.
 7. Zwrot można zlecić na całą kwotę lub na częściową. Warto pamiętać, że jeśli zwrócisz część kwoty i w późniejszym terminie pojawi się potrzeba zwrotu reszty – ma być to dokonane poza systemem Droplabs.
 8. Po poprawnym dokonaniu zwrotu, pieniądze zwrócone zostaną przez pośrednika płatności na konto, z którego była dokonana płatność. By dane konta i karty płatniczej klienta były odpowiednio chronione, przetwarza je wyłącznie pośrednik płatności, który jest do tego upoważniony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Takie ograniczenie ma jeszcze jeden cel – zminimalizowanie nieporozumień lub prób oszustw, gdy sprzedawca zleca zwrot, ale klient twierdzi, że przelew nie został wykonany. Użycie tego samego kanału dla zwrotu, którym klient płacił za zamówienie, całkowicie rozwiązują tego typu sytuacje, gdyż pośrednik płatności może to jednoznacznie zweryfikować (jest to szczególnie przydatne przy płatności kartą i reklamacji chargeback).
 9. Wraz ze zleceniem zwrotu, wysłane zostaną także powiadomienia systemowe:
  na adres e-mail kupującego z informacją, który bilet został zwrócony;
  na adres e-mail sprzedawcy, na który przychodzą informacje o wszystkich transakcjach (o ile sprzedawca ma włączone ustawienie, by otrzymywać informacje o transakcjach);
  na adres e-mail księgowego sprzedawcy w przypadku, gdy zwrot dotyczy zamówienia, na które wystawiana była faktura, wówczas e-mail zawiera prośbę o wystawienie faktury korygującej.

Istotne informacje dotyczące zwrotów

Dokonywanie zwrotów więcej niż jednego biletu
Należy pamiętać, że zwrot zlecany jest dla pojedynczego biletu. Jeśli więc zamówienie posiada więcej niż jeden bilet, należy dokonać zwrotu każdego z biletów.

Brak wystarczających środków do wykonania zwrotu
W przypadku braku wystarczającej ilości środków do wykonania zwrotu na koncie pośrednika płatności sprzedającego, system wyświetli odpowiedni komunikat i pozwoli na oznaczenie biletu jako zwróconego bez faktycznego zwrotu pieniędzy. Jeśli tak się stanie, w zestawieniu na koniec miesiąca znajdzie się informacja, że suma przepływu środków dla tego zwrotu wynosi 0 zł. Przykładowo, z opcji tej można skorzystać w przypadku rozwiązania sprawy poza system Droplabs lub w momencie, gdy sprzedawca nie chce czekać ze zwrotem, aż na jego konto wpłyną dodatkowe środki z tytułu kolejnych sprzedaży.


Warunki dokonywania zwrotów

Warunki, jak i ostateczną zgodę na zwrot zakupionej usługi drogą elektroniczną określa sprzedawca. Musi on jednak pamiętać, że w konkretnych sytuacjach ciąży na nim obowiązek wykonania zwrotu wynikający z aktualnego prawa.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klient ma pełne prawo do zwrotu zakupionych usług online:

Jeśli zawierasz umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych – bez podawania przyczyny. To tzw. prawo do namysłu. Jeżeli z niego skorzystasz, umowę uważa się za niezawartą i obie strony mają obowiązek rozliczenia się.

Pamiętaj! Przedsiębiorca nie może uregulować kwestii związanych z odstąpieniem od umowy w sposób mniej dla Ciebie korzystny, niż to wynika z przepisów prawa.

Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowe wolne od pracy, to masz możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następny dzień roboczy (np. w poniedziałek w przypadku terminu upływającego w weekend). Warto o tym pamiętać, w szczególności w odniesieniu do soboty, gdyż jest to wyjątek w stosunku do obowiązujących w Polsce zasad obliczania terminów znanych z kodeksu cywilnego.”

W niektórych sytuacjach nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Sytuacje wyjątkowe to:

■Świadczenie usług hotelarskich, jak również przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii czy usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień bądź okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na mecz piłki nożnej.
■ Sytuacje, w których towar ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności
do użycia np. zakup nabiału, w tym jogurtu, mleka czy śmietany w sklepie internetowym.

Więcej na ten temat:
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/uokik_vademecum_konsumenta.pdf

W Szablonie Regulaminu sprzedaży e-sklepu, który podpięty jest standardowo do Twojego sklepu, zawarte są następujące punkty:

1. Dla Wejściówek, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to  z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

2. Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli wejściówka nie została wykorzystana przez klienta, a jej data realizacji nie została przekroczona to w ciągu 14 dni od daty zakupu wejściówki klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu powinien zawiadomić Cię pisemnie o tym fakcie, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w panelu sklepu. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o wejściówce, która jest przedmiotem zwrotu.

Jest to tylko szablon – To Ty jesteś sprzedawcą, wiec to Ty odpowiadasz za treść Regulaminu sprzedaży i możesz ją dowolnie zmienić.


https://droplabs.pl/baza-wiedzy/problemy-z-platnoscia/
Did you find this article helpful?
1 out of 1 found this helpful

Jeśli masz jakieś pytania lub coś jest dla Ciebie niejasne, napisz na [email protected] lub skonsultuj się ze swoim opiekunem sprzedaży. Pomożemy!

Jeśli jeszcze nie sprzedajesz online ale chcesz to zmienić, napisz na [email protected]. Chętnie porozmawiamy o możliwościach współpracy!

Powiązane artykuły

Arrow-up