Obsługa klientów zagranicznych w polskich atrakcjach turystycznych (ebook)

Czego dowiesz się z ebooka?

Jak doprecyzować grupę docelową, którą są cudzoziemcy?

Jak liczną grupą są obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce?

Jak dużo cudzoziemców odwiedza Polskę?

Jak przygotować atrakcję do obsługi osób obcojęzycznych?