Procedura rządania usunięcia konta

1. Dotyczy: Aplikacji Drop – Terminal (com.dropsport.terminal), dewelopera Droplabs sp. z o.o.

2. Aby usunąć konto dostępowe do aplikacji Drop – Terminal i wszystkie powiązane z nim dane, należy zwrócić się do administratora konta, która to osoba loguje się do panelu panel.droplabs.pl, przechodzi do zakładki „Konta Użytkowników” i usuwa konto dostępowe które należy usunąć. Jeśli usunięcie ma dotyczyć konta jedynego administratora, konieczne jest usunięcie całego konta firmy – w tym celu piszę jako administrator e-mail na adres [email protected] z dyspozycję usunięcia konta wraz z powiązanymi danymi ze wskazaniem jakiego konta prośba dotyczy.

 

3. Usunięcie konta firmy powoduje usunięcie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu użytkownika konta z zastrzeżeniem. obowiązującej polityki prywatności: https://droplabs.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-serwisow-droplabs/ i regulaminu platformy Droplabs https://droplabs.pl/regulaminy/regulamin-uslug-droplabs/ 

 

Obowiązujące okresy przechowywania: 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

● przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub 

● ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub 

● cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub 

● zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 

● w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Procedura rządania  usunięcie części lub całości swoich danych bez konieczności usuwania konta

1. Dotyczy: Aplikacji Drop – Terminal (com.dropsport.terminal), dewelopera Droplabs sp. z o.o.

2. Jeśli użytkownik chce usunąć dane powierzone do przetwarzania,  piszę jako administrator e-mail na adres [email protected] z odpowiednią dyspozycją.

3. Dyspozycja wpływa na usunięcie odpowiednich danych m.in: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu powierzonych do przetwarzania z zastrzeżeniem obowiązującej polityki prywatności: https://droplabs.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-serwisow-droplabs/ i  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będącej częścią regulaminu platformy Droplabs https://droplabs.pl/regulaminy/regulamin-uslug-droplabs/ 

Obowiązujące okresy przechowywania: 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

● przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub 

● ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub 

● cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub 

● zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 

● w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Arrow-up