Klauzula Informacyjna (RODO)

Wersja Aktualna

Wersje Archiwalne

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu i Platformy Droplabs, a także w związku z nimi. Do wszelkich innych działań wykonywanych przez Administratora w związku z bieżącą działalnością spółki Droplabs Sp. z o.o. zastosowanie ma niniejsza Klauzula Informacyjna.


Arrow-up