Czytasz
Dodawanie kanałów sprzedaży

Dodawanie kanałów sprzedaży

10 marca 2020

Jak działają kanały sprzedaży oraz jak wykorzystać je w swoim sklepie przeczytasz tutaj.

1. Zaloguj się do swojego panelu klienta Droplabs, wybierz zakładkę Kanały, a następnie Kanały online.

W tym miejscu możesz dokonywać edycji poszczególnych kanałów sprzedaży.

Zależnie od preferencji możesz sprawić, że wybrane usługi będą dostępne jedynie za pomocą konkretnego kanału. Usługi możesz dowolnie grupować, ze względu na:

  • kanał sprzedaży np. sprzedaż będzie dokonywana za pomocą Facebooka, strony internetowej,
  • grupę klientów np. oferta będzie kierowana do klientów, którzy subskrybują Twojego newslettera,
  • typ wejściówki np. tworząc podział na vouchery, karnety i bilety.

2. Wejdź w edycję wybranego kanału. Nadaj mu nazwę, a następnie wybierz usługi, które mają być w nim widoczne.

Jeśli posiadasz kilka wariantów jednej usługi (np. z różnym czasem trwania), jednak chciałbyś, by na wybranej podstronie pojawił się tylko jeden wariant, kliknij przycisk przy usłudze, a następnie wybierz opcję Wybrane warianty.

3. Po wybraniu usług, możesz dokonać podglądu swojego sklepu klikając przycisk Podgląd. Tylko te usługi będą widoczne dla Twojego klienta po uruchomieniu sprzedaży na wybranej podstronie.

4. Wybierz przycisk na dole strony i umieść sklep według instrukcji, która pojawi się po wybraniu kanału.

5. Jeśli chcesz dokonać zmian w jednej usłudze (lub jej wariantach) albo zobaczyć w jakich kanałach sprzedaży jest dostępna, możesz to zrobić także w tym miejscu klikając ikonę przy wybranej usłudze.

Tak wygląda edytowanie kanału sprzedaży dla poszczególnych wariantów usługi. Wówczas w kanale „Newsletter” widoczny będzie tylko wariant trwający 120 minut.

Did you find this article helpful?
2 out of 2 found this helpful

Powiązane artykuły

Arrow-up